Hopp til hovedinnhold
Gå til hovednavigasjon

Symptomer

Parkinsons sykdom kjennetegnes av en kombinasjon av tre kardinal symptomer: Bradykinesi/akinesi, tremor, rigiditet. Kardinalsymptomet bradykinesi/akinesi må være til stedet for å stille diagnosen og minst ett av de to andre kardinal symptomene. I en tidlig fase er alltid symptomene asymmetriske.

Bradykinesi/akinesi

Espen Dietrichs, professor i nevrologi OUS, forklarer bradykinesi/akinesi.

Tremor

Espen Dietrichs, professor i nevrologi OUS, forklarer tremor (skjelvinger).

Rigiditet

Espen Dietrichs, professor i nevrologi OUS, forklarer rigiditet.

Posturale endringer

Posturale endringer er ett klassisk symptom, som tilkommer ut i sykdomsforløpet. Posturale endringer vil si endringer i kroppsholdning og balanse, som oppstår på grunn av kardinal symptomene. Personen har ofte en fremoverbøyd holdning med bøyde albuer, hofter og knær.

Ulikt sykdomsbilde

Foto i sort-hvitt av en eldre mann på tur med et alvorlig mine.

Det kliniske bildet kan være veldig forskjellig fra person til person. Alle vil være preget av langsomme bevegelser. Noen vil oppleve en stivhet i kroppen. 60 % er rammet av skjelvinger på diagnosetidspunktet. I tillegg til de nevnte motoriske symptomene kan personer med parkinson utvikle opptil 40 ulike ikke-motoriske symptomer. Disse varierer i omfang og alvorlighetsgrad.

Eksempler på ikke-motoriske symptomer er søvnvansker, utmattelse, endret luktesans, lavt blodtrykk, vannlatningsbesvær, forstoppelse, kvalme, inkontinens, depressive symptomer, angst, manglende motivasjon, smerter, synsbedrag og kognitive utfordringer.