Hopp til hovedinnhold
Gå til hovednavigasjon

Forløp

Parkinson er en progressiv nevrodegenerativ sykdom, det vil si at den forverrer seg over tid. Symptomene forandrer seg, og nye kommer til. De fleste vil etter hvert oppleve svingninger i funksjonsnivået både fra dag til dag, og i løpet av en enkelt dag. Det terapeutiske vinduet smalner, og det blir vanskelig å oppnå en jevn og god symptomlindrende effekt.

Illustrasjon av smalnet terapeutisk vindu ved Parkinson sykdom med tid.
Smalnet terapeutisk vindu ved Parkinson sykdom over tid.

Det er en liten differanse mellom virkning og uønsket bivirkning av medikamentene. En måte å motvirke dette på er å ta medisinen oftere fordelt på dagen, i mindre doser og til presise tider.

Smalnet terapeutisk vindu ved Parkinsons sykdom

Espen Dietrichs, professor i nevrologi, OUS, forteller om behovet for avansert behandling.

Når tilpasninger med medikamenter ikke lengre er mulig, for å oppnå en jevn og god symptomlindring, kan det være aktuelt med avansert behandling. Disse behandlingsmetodene har til felles at de gir en jevn og kontinuerlig stimulering. Behandlingene bedrer de motoriske symptomene. Det finnes fire behandlingsmetoder på markedet, Duodopa, Lecigo, Apomorfin og DBS-behandling (hjernestimulator).

Duodopa. Pumpebehandling med gel som inneholder levodopa/karbidopa. Medikamentet tilføres til tynntarmen ved en pumpe, peg og sonde. Medikamentet tilføres kontinuerlig.

Lecigo. Pumpebehandling med levodopa/karbidopa/entacapone. Medikamentet tilføres til tynntarmen ved en pumpe, peg og sonde. Medikamentet tilføres kontinuerlig.

Apormorfin. Pumpebehandling hvor medikamentet apomorfin tilføres kroppen via en pumpe, slange og en nål rett under huden.

DBS-behandling. Hjernestimulator hvor hjernen tilføres strøm via en pacemaker på bryster/i magen, ledninger og elektroder i hjernen.