Hopp til hovedinnhold
Gå til hovednavigasjon

Antiparkinson-medisiner

En stabel med tabletter-

Antiparkinson-medisiner deles inn i levodopapreparater og dopaminagonister. Levodopa omdannes til dopamin og virker på samtlige tilgjengelige dopaminreseptorer. Dopaminagonister er spesialtilpasset og aktiverer mer målrettet utvalgte typer dopaminreseptorer i hjernen. Generelt virker levodopapreparater raskere og er mer effektive, men de har kortere virkningstid enn dopaminagonister.

Levodopapreparater må tas tre eller flere ganger om dagen, mens dopaminagonister ofte tas en gang om dagen. Levodopapreparater og dopaminagonister kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med hverandre. Det skal ikke brukes flere typer dopaminagonister samtidig.

Levodopapreparater 

Madopar®, Sinemet®, Stalevo®, Duodopa®, Sensidose®, Lecigo®.

Medikamentet gir generelle bivirkninger som er vanlige ved bruk av samtlige antiparkinsonmidler: svimmelhet, kvalme, uro i magen, økt eller minsket søvn, søvnforstyrrelser, hyperkinesier, hallusinasjoner, lavt vitamin B-nivå og endret adferd.

Dopaminagonister 

Ropinirol (Requip®, Ropinirol®), Pramipexole (Sifrol®, Oprymea®, Pramipexol®), Rotigotine (Neupro®, Rotigotin®), Apomorfin (Apomorfin®, Daceton®, Britaject®) (de generiske virkestoffene er ikke lenger patentbelagt, medikamenter med det samme virkestoffet kan være tilgjengelige under nye navn).

Fordeler: Medikamentet finnes i langtidsvirkende formulering (depot) og trenger derfor bare å inntas én gang i døgnet.

Bivirkninger

Spesielle bivirkninger: Dopaminagonister har generelt flere bivirkninger enn levodopa, spesielt impulskontrollforstyrrelser (30 prosent), søvnighet, insomni og hevelser i føttene.

Medikamentet gir generelle bivirkninger som er vanlige ved bruk av samtlige antiparkinsonmidler: svimmelhet, kvalme, uro i magen, økt eller minsket søvn, søvnforstyrrelser, hyperkinesier, hallusinasjoner, la vitamin B-nivå og endret adferd.

Håndtering av mulige bivirkninger: Justering av dosen vil oftest kunne avgjøre om symptomene har sammenheng med medikamentene, og dermed om de kan lindres ved hjelp av endret dosering. Hvis symptomene kun opptrer om ettermiddagen, vil det ofte være tilstrekkelig å tilpasse den siste dosen før symptomene starter.

COMT-hemmer

Comtess®, Stalevo® (levodopa tilsatt COMT-hemmer):

  • Medikamentet øker effekten av levodopa med cirka 30 prosent. For at det skal gi effekt, må det tas samtidig med levodopa.
  • Spesielle bivirkninger: urolig mage, misfarging av urinen (mørk oransje), sjeldent søvnighet.

MAO-B hemmere

Selegelin®, Eldepryl®, Azilect®:

  • MAO-B hemmere hevdes å ha en nevroprotektiv effekt. De har en svært begrenset symptomlindrende effekt, men har en forsterkende effekt på levodopa behandling. Medikamentene innenfor denne gruppen brukes derfor både tidlig og seint i sykdomsforløpet.
  • Spesielle bivirkninger: En liten andel av virkestoffet selegelin omdannes til et amfetaminderivat og kan gi søvnvansker. Disse medisinene skal derfor tas om morgenen. Enkelte typer antidepressiva og petidin bør ikke brukes samtidig med MAO-B-hemmere.